علائم و نمادهای روی برچسب

 

نمادها، علامات یا نقشهایی هستند که نشان دهنده یک موضوع، یک ایده یک رابطه و…….. می باشند، این علامت ها بیانگر مفهوم یا نشانگر یک پیام برای مخاطب خود هستند. شاید همه ما به نوعی نمادهای روی کارتن را دیده باشیم، نمادهایی که امروزه روی اکثرلوازم و کارتنها دیده می شوند و به بخشی از هویت یک وسیله تبدیل شده اند.

نماد شکستنی

نماد شکستنی هشدار می دهد که محصول، شکستنی است و برای حمل و نقل آن باید دقت شود و از وارد آمدن ضربه به آن جلوگیری نمایید


 

 نماد سمت بالا

این نماد نشان می دهد کدام قسمت محصول بالا قرارگیرد تا محصول آسیب نبیند. و در زمان حمل و نقل آن محصول باید همان قسمت علامت شده رو به بالا باشد تا از آسیب رسیدن به محصول جلوگیری شود.


نماد چتر

این علامت خاطر نشان می سازد که محصول باید دوراز باران باشد و در محیط مرطوب نگه داری نشده و از پاشیدن مایعات اجتناب کنید.


نماد دماسنج

این نماد که معمولاً در محصولات مختلفی دیده می شود. در لوازم الکترونیکی نشان از دمای مناسب کار برای ان محصول است


نماد پنکه

این نماد نشان از تهویه مناسب جهت فعالیت درست دستگاه الکترونیکی را دارد